Zarząd

 1. Prezes
  Defeciński Marcin
 2. Wiceprezes Naczelnik
  Pokora Oskar
 3. Z-ca naczelnika Defecińska Agnieszka
 4. Skarbnik
  Cholewa Dariusz
 5. Gospodarz
  Staniszewski Krzysztof
 6. Sekretarz
  Kalisz Paulina
 7. Opiekun MDP
  Bajerski Andrzej
 8. Członek Zarządu
  • Okpisz Agnieszka
  • Tarnecka Monika