Dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie-Lesie zrealizowała w 2019 roku zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Tuszynie Lesie”,
o wartość ogólnej zadania: 850 000,00 zł

Zadanie to zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości:
380 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 4×4 BB , GBA 4,6/30

Strona internetowa WFOŚiGW w Łodzi:
http://www.zainwestujwekologie.pl

Przetarg

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie-Lesie
ogłasza przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty:

Ostateczny termin składania ofert:

06.11.2019r godz. 18:30


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ